Gebruikersmiddag 23 februari 2012: AppLab – Creëer uw eigen services in ArcGIS online

Beste ArcGIS gebruiker,

Wellicht bent U al bekend met de term ‘AppLab’; dit is een initiatief van Esri om ArcGIS gebruikers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met nieuwe kaarten en apps. Op donderdag 23 februari 2012 zullen we bij Esri in Rotterdam u meenemen in de wereld van Online GIS. Dankzij ArcGIS Server, ArcGIS Online en de open API’s van ArcGIS voor internet, smartphones en tablets kan GIS steeds breder ingezet worden en wordt het toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-GISsers. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het delen van geografische informatie binnen en buiten uw organisatie. Met ArcGIS Server kunt U zelf services creëren, die U vervolgens in ArcGIS Online in uw eigen App kunt verwerken. Tijdens deze gebruikersmiddag kunt u dit proces zelf doorlopen.

 


Het programma ziet er als volgt uit:
12.45 – 13.15 Inloop met koffie en thee
13.15 -13.20   Welkom door Dirk Voesenek
13.20 – 13.45  Presentatie‘Geotrends’ Jeroen van Winden:.
13.45 – 16.00  In twee groepen aan de slag met ArcGIS Server en ArcGIS Online.
16.00 – 16.30 Afsluiting van de middag met een presentatie van de services en apps die de deelnemers zelf gemaakt hebben
Tot slot nog een de volgende praktische zaken:
• De middag wordt georganiseerd bij Esri Nederland in huis (Weena 695 B2 – 036, Groot Handelsgebouw Rotterdam, ingang B, naast station Rotterdam Centraal).
• Lunch is niet inbegrepen
• Inschrijving voor deze middag via deze website is inmiddels gesloten. U kunt nog contact opnemen met dirk@aggn.nl voor een last-minute inschrijving.

Vriendelijke groet namens Esri en het AGGN-bestuur en tot de 23ste februari!

Notulen ALV 2011

Notulen ALV beschikbaar als PDF

De notulen van de in oktober gehouden Algemene Leden Vergadering zijn nu als PDF beschikbaar. De ALV is gehouden tijdens de GIS-conferentie in de Doelen. In de notulen: een terugblik op afgelopen bestuursperiode, de financiele verslaglegging van afgelopen jaar en een korte vooruitblik naar 2012.

Bijlage Grootte
20111004ALV.pdf

Presentaties AGGN gebruikersmiddag “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan ?”

Dinsdagmiddag 1 november was er een AGGN gebruikersmiddag bij het CBS in Den Haag. De middag had dit keer als thema: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

De opkomst was met ruim 50 mensen prima. De discussies gaven een goed beeld van de ervaringen van de gebruikers met de BAG. Een geslaagde middag.

Hieronder staan de sprekers met daarachter een link naar de PDF met de presentatie:

 • Intermezzo van Barend Sneller voor iedereen die wil weten wat het voorlopige releaseschema is van ArcGIS 10.1. De datum van de GIStech van volgend jaar en nog veel meer: ESRI nieuws als PDF
 • Marijn Zuurmond van het CBS zijn presentatie over het gebruik van de BAG in ArcGIS 9.3.1. Welke oplossingen hij heeft gevonden voor problemen met zowel de BAG als met ArcGIS en hoe hij BAG gegevens gebruikt in CBS onderzoek. Presentatie van Marijn Zuurmond als PDF
 • Hans van Amsterdam zijn slides met de eerste ervaringen met de BAG en de uitgevoerde analyses met het landsdekkende BAG extract: Een vergelijking tussen BAG en ACN (Adrescoördinaten Nederland) als geocodeer-bestand. Analyse van de intensiteit van ruimtegebruik op basis van een met de BAG berekende floor space index (FSI). Presentatie van Hans van Amsterdam als PDF.

AGGN gebruikersmiddag 1 november 2011: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Dinsdagmiddag 1 november is er een AGGN gebruikersmiddag bij het CBS in Den Haag. De middag heeft dit keer als thema: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Het programma is als volgt:

 • Herko Coomans van de Stichting ICTU over de actualiteit en volledigheid van de BAG.
 • Barend Sneller van ESRI laat zien welke “tools” ESRI ontwikkeld heeft om snel met de BAG aan de slag te gaan.
 • Intermezzo van Barend Sneller met het nieuws van ESRI.
 • Marijn Zuurmond van het CBS presenteert over het gebruik van de BAG in ArcGIS 9.3.1. Welke oplossingen hij heeft gevonden voor problemen met zowel de BAG als met ArcGIS en hoe hij BAG gegevens gebruikt in CBS onderzoek naar de vastgoed, stedelijkheid en woonkernen.
 • Hans van Amsterdam en Martijn Spoon van het PBL delen hun eerste ervaringen met de BAG en geven inzicht in uitgevoerde analyses met het landsdekkende BAG extract: Een vergelijking tussen BAG en ACN (Adrescoördinaten Nederland) als geocodeer-bestand. Analyse van de intensiteit van ruimtegebruik op basis van een met de BAG berekende floor space index (FSI).

Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Tijdens de eerste dag van de GIS conferentie (woensdag 28 september 2011) houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierbij komen de volgende agendapunten aan de orde:

 1. Opening
 2.  Mededelingen
 3. Bestuurswisselingen!
 4. Financieel jaarverslag en begroting
 5. Kascommissie & decharge
 6. Benoeming kascontrolecommissie 2012
 7. Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN
 8. Wensen en ideeën voor activiteiten in 2012 vanuit de leden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De ALV zal van 12.00 uur tot 13.15 uur duren en in de zaal zal lunch aanwezig zijn. De vergadering zal plaatsvinden in de Mees zaal.

De financiële stukken voor de ALV zijn als bijlagen van dit bericht te downloaden.

Bijlage Grootte
Begroting AGGN 2011.PDF 18.11 KB
Begroting AGGN 2012.PDF 17.93 KB
Financieel Jaarverslag AGGN 2010.pdf 133.65 KB

AGGN gebruikersmiddag “GIS voor een groot publiek”: dinsdag 21 juni, zaal Trianon te Utrecht

AGGN gebruikersmiddag “GIS voor een groot publiek”: dinsdag 21 juni, zaal Trianon te Utrecht

De definitieve locatie van de AGGN middag van 21 juni a.s. is zaal Trianon in  het centrum van Utrecht. Het thema van de middag :

“GIS voor een groot publiek”

met daarbij ook aandacht voor GIS door een groot publiek.

Als eerste spreker mogen we Michiel Benjamins van Demis verwelkomen. Hij gaat vertellen over de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond, een applicatie die door honderden vrijwilligers gebouwd en gevuld is door middel van een online GIS.

Vervolgens zal Martijn van Exel van Geodan een verhaal houden over OpenstreetMap: wat is het, hoe is het ontstaan en waarom, hoe zit de organisatie in elkaar? Daarna zal hij ingaan op OpenStreetMap in Nederland. Welke rol hebben data-donaties en open data gespeeld in de groei van OpenStreetMap in Nederland? Bij wijze van actuele casus wordt de link met BAG gelegd.

Daarna geeft inzicht Ernst Eijkelenboom (Esri Nederland) over de relatie tussen ArcGIS en Openstreetmap, en andere manieren om editing door een breder publiek te faciliteren.

Na een korte pauze neemt Bas Bijtelaar ons mee in de GIS-toepassingen van Staatsbosbeheer: GIS is een onmisbaar hulpmiddel bij praktisch alle werkprocessen van Staatsbosbeheer. Het wordt ingezet in het primaire proces van natuur- en landschapsbeheer, maar ook in de communicatie met het publiek en andere stakeholders. Van oudsher staat hierbij de papieren recreatiekaart centraal. De laatste jaren zijn hier GPS-routes, Internetkaarten en digitale speurtochten bij gekomen en sinds half mei ‘de Naar Buiten’ App.

Als laatste zal Bart Broex van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een presentatie geven over de GIS-toepassingen binnen zijn organisatie: “Van de zoektocht naar Celtic fields tot Layar-apps over rijksmonumenten. Hoe zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed GIS in bij het verbinden van kennis over cultureel erfgoed met de “gebruikers” van cultureel erfgoed?”

Om 12.00u staat de lunch klaar , om 13.00 beginnen we met het programma. Klik deze link voor meer informatie over Trianon.

De inschrijving voor deze middag is inmiddels gesloten

Nieuwe website in de lucht

Na een paar weken proefdraaien voor een select gezelschap is de nieuwe AGGN website nu voor iedereen “live”.

Mocht je toch nog een niet werkende link tegenkomen, of mis je content die je op de oude website wél zag, geef het dan aan ons door met een mail aan mail@aggn.nl