AGGN Gebruikersmiddag ‘Waterschappen’

Op woensdagmiddag 12 december vindt er weer een gebruikersmiddag plaats. Deze keer is het thema ‘waterschappen’. We zijn te gast bij het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. Leden ontvangen binnenkort de uitnodiging!

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

12.00 u: ontvangst met lunch
13.00 u: Informatie op de Kaart: Wim Kers, waterschap Zuiderzeeland & Jeroen Aarts, ESRI.
13.45 u: GIS bij het Waterschap: Sjaak van Poperingen, Geodan.
14.30 u: koffiepauze
15.00 u: Apps bij Scheldestromen: Ignaas Bisdom, waterschap Scheldestromen
15.45 u: ESRI nieuws: Jeroen van Winden, ESRI.
16.00 u: afsluiting met een borrel

Waterschap Zuiderzeeland is te vinden op het volgende adres:
Lindelaan 20, Lelystad.

Alle AGGN-leden zijn van harte uitgenodigd voor deze middag. Het is mogelijk om met meerdere personen per organisatie te komen.

Inschrijving is mogelijk via dit formulier.

Gebruikersmiddag 23 februari 2012: AppLab – Creëer uw eigen services in ArcGIS online

Beste ArcGIS gebruiker,

Wellicht bent U al bekend met de term ‘AppLab’; dit is een initiatief van Esri om ArcGIS gebruikers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met nieuwe kaarten en apps. Op donderdag 23 februari 2012 zullen we bij Esri in Rotterdam u meenemen in de wereld van Online GIS. Dankzij ArcGIS Server, ArcGIS Online en de open API’s van ArcGIS voor internet, smartphones en tablets kan GIS steeds breder ingezet worden en wordt het toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-GISsers. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het delen van geografische informatie binnen en buiten uw organisatie. Met ArcGIS Server kunt U zelf services creëren, die U vervolgens in ArcGIS Online in uw eigen App kunt verwerken. Tijdens deze gebruikersmiddag kunt u dit proces zelf doorlopen.

 


Het programma ziet er als volgt uit:
12.45 – 13.15 Inloop met koffie en thee
13.15 -13.20   Welkom door Dirk Voesenek
13.20 – 13.45  Presentatie‘Geotrends’ Jeroen van Winden:.
13.45 – 16.00  In twee groepen aan de slag met ArcGIS Server en ArcGIS Online.
16.00 – 16.30 Afsluiting van de middag met een presentatie van de services en apps die de deelnemers zelf gemaakt hebben
Tot slot nog een de volgende praktische zaken:
• De middag wordt georganiseerd bij Esri Nederland in huis (Weena 695 B2 – 036, Groot Handelsgebouw Rotterdam, ingang B, naast station Rotterdam Centraal).
• Lunch is niet inbegrepen
• Inschrijving voor deze middag via deze website is inmiddels gesloten. U kunt nog contact opnemen met dirk@aggn.nl voor een last-minute inschrijving.

Vriendelijke groet namens Esri en het AGGN-bestuur en tot de 23ste februari!

Notulen ALV 2011

Notulen ALV beschikbaar als PDF

De notulen van de in oktober gehouden Algemene Leden Vergadering zijn nu als PDF beschikbaar. De ALV is gehouden tijdens de GIS-conferentie in de Doelen. In de notulen: een terugblik op afgelopen bestuursperiode, de financiele verslaglegging van afgelopen jaar en een korte vooruitblik naar 2012.

Bijlage Grootte
20111004ALV.pdf

Presentaties AGGN gebruikersmiddag “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan ?”

Dinsdagmiddag 1 november was er een AGGN gebruikersmiddag bij het CBS in Den Haag. De middag had dit keer als thema: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

De opkomst was met ruim 50 mensen prima. De discussies gaven een goed beeld van de ervaringen van de gebruikers met de BAG. Een geslaagde middag.

Hieronder staan de sprekers met daarachter een link naar de PDF met de presentatie:

  • Intermezzo van Barend Sneller voor iedereen die wil weten wat het voorlopige releaseschema is van ArcGIS 10.1. De datum van de GIStech van volgend jaar en nog veel meer: ESRI nieuws als PDF
  • Marijn Zuurmond van het CBS zijn presentatie over het gebruik van de BAG in ArcGIS 9.3.1. Welke oplossingen hij heeft gevonden voor problemen met zowel de BAG als met ArcGIS en hoe hij BAG gegevens gebruikt in CBS onderzoek. Presentatie van Marijn Zuurmond als PDF
  • Hans van Amsterdam zijn slides met de eerste ervaringen met de BAG en de uitgevoerde analyses met het landsdekkende BAG extract: Een vergelijking tussen BAG en ACN (Adrescoördinaten Nederland) als geocodeer-bestand. Analyse van de intensiteit van ruimtegebruik op basis van een met de BAG berekende floor space index (FSI). Presentatie van Hans van Amsterdam als PDF.

AGGN gebruikersmiddag 1 november 2011: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Dinsdagmiddag 1 november is er een AGGN gebruikersmiddag bij het CBS in Den Haag. De middag heeft dit keer als thema: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Het programma is als volgt:

  • Herko Coomans van de Stichting ICTU over de actualiteit en volledigheid van de BAG.
  • Barend Sneller van ESRI laat zien welke “tools” ESRI ontwikkeld heeft om snel met de BAG aan de slag te gaan.
  • Intermezzo van Barend Sneller met het nieuws van ESRI.
  • Marijn Zuurmond van het CBS presenteert over het gebruik van de BAG in ArcGIS 9.3.1. Welke oplossingen hij heeft gevonden voor problemen met zowel de BAG als met ArcGIS en hoe hij BAG gegevens gebruikt in CBS onderzoek naar de vastgoed, stedelijkheid en woonkernen.
  • Hans van Amsterdam en Martijn Spoon van het PBL delen hun eerste ervaringen met de BAG en geven inzicht in uitgevoerde analyses met het landsdekkende BAG extract: Een vergelijking tussen BAG en ACN (Adrescoördinaten Nederland) als geocodeer-bestand. Analyse van de intensiteit van ruimtegebruik op basis van een met de BAG berekende floor space index (FSI).