Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Tijdens de eerste dag van de GIS conferentie (woensdag 28 september 2011) houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierbij komen de volgende agendapunten aan de orde:

  1. Opening
  2.  Mededelingen
  3. Bestuurswisselingen!
  4. Financieel jaarverslag en begroting
  5. Kascommissie & decharge
  6. Benoeming kascontrolecommissie 2012
  7. Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN
  8. Wensen en ideeën voor activiteiten in 2012 vanuit de leden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De ALV zal van 12.00 uur tot 13.15 uur duren en in de zaal zal lunch aanwezig zijn. De vergadering zal plaatsvinden in de Mees zaal.

De financiële stukken voor de ALV zijn als bijlagen van dit bericht te downloaden.

Bijlage Grootte
Begroting AGGN 2011.PDF 18.11 KB
Begroting AGGN 2012.PDF 17.93 KB
Financieel Jaarverslag AGGN 2010.pdf 133.65 KB

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering op 22 september tijdens de GIS conferentie

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op woensdag 22 september, tijdens de GIS Conferentie in de Doelen in Rotterdam. Tijdstip voor de ALV is van ca. 12:15 tot 13:15, dus je hoeft niets van het inhoudelijke programma te missen.
De agenda en stukken worden medio september aan de AGGN leden verzonden cq via de website aangeboden.

Als je de ALV wilt bijwonen, laat dat dan via een mail naar mail@aggn.nl even weten, dan weten we hoeveel broodjes we klaar moeten zetten