Over de AGGN

De ArcGIS Gebruikersgroep Nederland (AGGN) is een onafhankelijke vereniging die in 1989 is opgericht met als belangrijkste doel het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de gebruikers van Esri GIS software producten.
Esri (US) is wereldwijd marktleider van GIS software,  de distributie in de benelux wordt verzorgd door Esri Nederland.

Onder de GIS producten van Esri vallen onder andere: ArcGIS for Desktop (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox), ArcGIS for Server, ArcGIS Pro, ArcSDE en ArcIMS.

De ArcGIS Gebruikersgroep is ontstaan uit de informele contacten die een aantal van de allereerste Arc/Info-gebruikers regelmatig met elkaar hadden.

De eerste gebruikersbijeenkomst van de toenmalig ArcInfo gebruikersgroep werd gehouden op 29 november 1988 en in juni 1989 verscheen de eerste nieuwsbrief.
Momenteel zijn er ruim 90 organisaties lid van de AGGN.

Doelstelling

De officiële doelstellingen van de ArcGIS Gebruikersgroep luiden volgens de in november 1989 vastgestelde statuten:

  • Kennisuitwisseling tussen gebruikers van Esri producten omtrent het gebruik van, problemen met en de organisatie rond software, hardware, en applicaties;
  • Belangenbehartiging ten opzichte van de leverancier en distributeur van deze producten.

In praktijk betekent dit vooral informele uitwisseling van ervaringen op het niveau van de feitelijke gebruiker tijdens de gebruikersdagen die driemaal per jaar georganiseerd worden.