Algemene ledenvergadering 2015 tijdens de lunch op de GISTECH 14 april as

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de AGGN zal dit jaar weer tijdens de GISTech plaatsvinden.

Van 12.45 tot 13.30 uur in de van Leeuwenroom op 14 april as in het WTC te Rotterdam.

De agenda voor de AGGN ALV 2015:

  1. Opening & Mededelingen
  2. (Her)benoeming van de bestuursleden (de huidige bestuursleden hebben aangegeven allen herkiesbaar te zijn)
  3. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 (zie bijlagen)
  4. Bevindingen Kascommissie en decharge voor 2014
  5. Benoeming Kascommissie 2015
  6. AGGN activiteiten: terugblik 2014/2015 en vooruitblik 2015
  7. Ideeën voor AGGN activiteiten vanuit de leden
  8. Rondvraag & sluiting

Bezoekers van de ALV wordt verzocht van te voren een broodje bij het buffet te pakken en zo snel mogelijk naar de zaal te gaan.

Het financieel jaarverslag 2014 en de begroting 2015 zijn hieronder te downloaden:

Bijlage Grootte
Financieel Jaarverslag AGGN 2014 versie 1.0.pdf 59.62 KB
Begroting 2015_v0.2.xls 30.5 K

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *