Bestuurlijke zaken

Met de Algemene Ledenvergadering zijn ook enkele bestuurlijke zaken geformaliseerd. Marcel en Jeroen hebben helaas moeten stoppen met hun activiteiten als bestuursleden. Ze zijn tijdens de ALV van harte bedankt door de nieuwe voorzitter Paul voor hun vele jaren inzet voor de AGGN.

Verder zijn Piet en Erik na bijna een jaar warmdraaien ook formeel benoemd tot respectievelijk penningmeester en secretaris. Tot slot is Paul nu benoemd tot voorzitter.

We zoeken met het vertrek nieuwe bestuursleden. Welke rol je op je wil nemen, of hoe je het wil invullen is uiteraard bespreekbaar: de huidige invulling is in afwachting tot we weer voltallig zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *