AGGN Crowdsource event TOP50NL in 1850

AGGN Crowdsource event  TOP50NL in 1850

Stand van zaken digitaliseren TMK1850

Hoe staat het met het digitaliseren van de TMK1850?

Elke maand krijgen de deelnemers een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

Waarom de TMK1850 digitaliseren?

Hoe zouden mensen in 1850 van Amsterdam naar Maastricht zijn gereisd en hoe lang deden ze daar over? Hoe kwam iemand in 1850 vanuit Utrecht naar de locatie van het Geofort? De beste informatiebron die we hiervoor hebben, is de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van 1850. We weten dat in die tijd mensen konden reizen per postkoets, paardenbus of trekschuit, te paard of te voet. In 1839 is de eerste spoorweg tussen Haarlem en Amsterdam in bedrijf genomen. Op de TMK 1850 is te zien dat het spoornetwerk de steden Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Utrecht met elkaar verbond.Ongeveer het rondje van het huidige nachtnetwerk voor de randstad.

Tijdens de lustrumbijeenkomst “GIS’sen naar de toekomst: ArcGIS in 2025” heeft de AGGN op het Geofort het AGGN Crowdsource event “TOP50NL 1850” gelanceerd. Doe mee om het wegen, spoorwegen en waterwegen netwerk van Nederland in 1850 te digitaliseren! Waarom organiseert de AGGN dit?

  • De AGGN is jarig en wie jarig is trakteert
  • De AGGN combineert “GIS’sen naar de toekomst” graag met ‘inzicht in het verleden’. Wat is er mooier dan met moderne tools een veel beter inzicht krijgen in hoe mensen ‘vroeger’ met locatie omgingen?
  • De AGGN is er voor en door leden. Werk samen met andere AGGN leden buiten de gebruikelijke setting van de gebruikersmiddagen en bouw gezamenlijk een heel nieuw, stokoud, geografisch basisbestand op.
  • De AGGN is nieuwsgierig. Veel organisaties overwegen om het publiek te betrekken bij het inwinnen van gegevens. Wat komt er eigenlijk kijken bij het organiseren van een crowdource event?

De AGGN bevordert het delen van kennis tussen de AGGN leden.. Wij gaan via onze website en op de gebruikersmiddagen onze leden informeren over de voortgang van dit crowdsourcing event. Wat zijn de best practices. Wat werkt wel en wat werkt niet. Hoe houd je de deelnemers enthousiast? Hoe bewaak je de kwaliteit van de gegevensinwinning?

Een eerste proef met het digitaliseren van het wegen netwerk heeft ons geleerd dat we ergens tussen de 1200 en 2000 uur nodig hebben om de infrastructuur uit 1850 te digitaliseren. Een taak waar één persoon waarschijnlijk een heel jaar voltijds mee bezig zou zijn. Maar vele handen maken licht werk. Als een deel van de AGGN leden meedoet, zouden we de klus moeten kunnen klaren.

Ik wil meedoen. Hoe kan dat en waar meld ik me aan?

Als vereniging van ArcGIS gebruikers gebruiken we uiteraard ArcGIS om het netwerk te digitaliseren. Meedoen kan op meerdere manieren:

Als digitaliseerder

Wat je als digitaliseerder in ieder geval nodig hebt is een ArcGIS Online for Organizations account. Hoe kom je daar aan? In het najaar van 2013 krijgen alle organizaties die een ArcGIS licentie hebben een ArcGIS Online for Organizations account en voor iedere licentie een named user account. Als je nog geen account hebt, neem dan contact op met de ArcGIS licentie beheerder van je eigen organisatie om een named user account aan te vragen. Als je eigen organisatie nog geen ArcGIS Online for Organizations account heeft, vraag dit dan bij je Esri acountmanager na. Meld je vervolgens met dat account aan bij http://www.arcgis.com en zoek naar de groep AGGN 1850 – Topografische kaart. Let op dat je het vinkje “Only search within…” uitzet. Vraag vervolgens het lidmaatschap aan bij deze groep. Je ontvangt vervolgens een email van de beheerder van de groep als je aanvraag is geaccepteerd en dan kan je aan de slag.

Digitaliseren met ArcGIS Online

Open de AGGN map crowdsource event – TOP50 1850 webmap en type de naam van je favoriete plek in Nederland in het zoekvenster om daar aan het werk te gaan. Wellicht heeft iemand anders daar al een stuk van het werk gedaan en kan je daar op aansluiten. Hoe je het beste kunt digitaliseren is aangegeven in de laatste paragraaf Handleiding voor digitaliseerders

Digitaliseren met ArcGIS Desktop (Minimaal Standard licentie)

Wil je liever met ArcGIS desktop aan de slag? Start dan ArcMap, log in met je ArcGIS Online account en zoek naar de groep AGGN 1850 Topografische kaart (File, Add data from ArcGIS Online, Search). Let op dat je het vinkje “Only search within…” uitzet.  Dubbelklik vervolgens de gevonden groep en voeg twee services toe, de mapservice TMK 1850 (zwart-wit) en de feature service TOP50_1850. De laatsgenoemde feature service kan je vervolgens bewerken in ArcMap. Rechtsklik TOP50_1850, kies Edit features en vervolgens, Check-out local copy for editing. Vanaf dat moment verwijzen de lagen Waterdeellijn, Wegdeellijn, en Spoorwegdeel naar een lokale file geodatabase op de harde schijf die je dan op de gebruikelijke manier kan editen. Ben je klaar met editen (Stop editing, save edits), dan kan je de featureservice weer rechtsklikken en de optie Synchronize local edits with server kiezen om de gegevens op te slaan bij ArcGIS Online.>

Een alternatieve manier om met ArcGIS Desktop aan de slag te gaan is de volgende:  Ga naar de AGGN Map crowdsource event – TOP50 1850 webmap en kies voor de optie Open in ArcGIS Desktop in plaats van Open. Maak vervolgens weer een Local copy for editing zoals hierboven beschreven. Hoe je het beste kunt digitaliseren is aangegeven in de laatste paragraaf Handleiding voor digitaliseerders

Als kwaliteitscontroleur

Om een zo hoog mogelijk kwaliteit van het eindproduct te garanderen voert een kleine groep mensen systematische kwaliteitscontroles uit. Dat doen we deels geautomatiseerd en deels handmatig. Automatisch kunne we de netwerk topologie controleren, sluiten alle lijnstukken goed op elkaar aan, zijn er zelfsnijdende lijnen, etc. De handmatig controles voeren we uit om vast te stellen of een lijnstuk wel het juiste subtype heeft. Uiteraard zetten we bij de kwaliteitscontrole ook weer standaard ArcGIS software in, in dit geval de Data Reviewer. Een beperkte groep mensen voert de kwaliteitscontrole uit en verbetert zaken waar nodig. De kwaliteitscontroleurs krijgen, voordat ze aan de slag gaan, een gezamenlijke instructie.

Als ontwikkelaar

Wellicht ben je niet zo’n geweldige digitaliseerder, maar ben je wel een goede Javascript ontwikkelaar. Ook dan kan je een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door tools te ontwikkelen die het werk van de digitaliseerders makkelijker maakt. Bijvoorbeeld: In de standaard ArcGIS.com viewer zit geen “Calculate field” optie. Als je een straatnaam wilt toevoegen moet je dat voor alle lijnstukken die naam apart opgeven. Een tool waarmee je alle lijnstukken kan selecteren en vervolgens in 1 keer attributen kan vullen, zou zeer welkom zijn. En zo zijn er meer zaken te verzinnen die het werk van het digitaliseren makkelijker kunnen maken.

Als meedenker

Heb je ervaring met crowdsourcing die je wilt delen, dan nodigen we je van harte uit om ons te adviseren over de aanpak en het vervolg van ons initiatief

Digitaliseerinstructie

We beginnen met het digitaliseren van de featureclasses Spoordeel, Waterdeel lijn, en Wegdeel lijn. Digitaliseer altijd van kruispunt naar kruispunt. Start een lijnstuk dus altijd op een kruispunt en sluit het lijnstuk af bij het volgende kruispunt. Voeg vanaf dat kruispunt het volgende lijnstuk toe tot aan het volgende kruispunt.Als er een ongelijkvloerse kruising is, bijvoorbeeld een brug over water, maak dan voor dat deel een apart lijnstuk aan. Dat wil zeggen, digitaliseer de weg tot aan de plek waar hij bij het water komt, maak een apart lijnstuk aan om het water te overbruggen tot aan de overkant en maak vervolgens het volgende lijnstuk aan voor de rest van de weg. Hetzelfde voor kruisende wegen, spoorweg/weg kruisingen, etc. Via het attribuut Hoogte niveau kan je aangeven welk van de kruisende lijnstukken boven (Hoogste niveau) of onder (Hoogste niveau min 1) ligt.

Subtypes en attributen

Voor iedere featureclass (Spoordeel, Waterdeel lijn, Wegdeel lijn) zijn subtypes aangemaakt gebaseerd op de object klassen uit TOP50NL, aangevuld met de objecttypen die in de legenda van de TMK1850 zijn opgenomen. De legenda van de TMK1850 is ook te vinden op ArcGIS Online.

>Het is niet altijd duidelijk wat het subtype is. Soms is het moeilijk te onderscheiden of iets een landweg of een straatweg is. Het kan dan soms helpen om de net tekening in kleur er even bij te pakken. Ook deze is te vinden op ArcGIS Online als TMK 1850 Nettekeningen (kleur). Let wel op, er is een mismatch tussen de georeferentie van beide kaarten. In sommige gevallen is de kleurenkaart flink verschoven ten opzichte van de zwart-wit kaart. Hou altijd de zwart-wit versie aan voor het digitaliseren van objecten. Gebruik de kleurenversie alleen om vast te stellen wat het subtype is, of om te zien of weg een weg met bomen is of niet, etc. Als je niet goed kan vaststellen wat voor type weg het is, kies dan het subtype landweg. Als je niet goed kan vaststellen wat voor water is stuk water is, kies dan subtype overig.

Daarnaast zijn de volgende velden beschikbaar:

  • Tram aanwezig: Ja/Nee
  • Bomen aanwezig: Ja/Nee
  • Naam: naam van het object. In de TMK zijn voor sommige wegen de namen vermeld
  • Fysiek voorkomen: Is het object onderdeel van een brug, veer, etc. Vaste lijst per featureclass
  • Hoogteniveau: Ligt het object op het hoogste niveau, een niveau eronder, etc. Tot aan 4 niveau’s

Het invullen van deze velden is niet verplicht, maar als je ziet dat je een kenmerk kunt invullen, doe het dan.

Snapping

Om er voor te zorgen dat lijnstukken goed op elkaar aansluiten is het noodzakelijk om uiteinden te snappen naar bestaande lijnstukken. In de ArcGIS.com viewer kan dat door de Ctrl-toets in te drukken. Je ziet dan een cyaankleurig + teken verschijnen als een snap punt wordt gevonden. In ArcGIS Desktop gaat het snappen uiteraard op de gebruikelijke manier.

Inschrijfformulier kwaliteitscontrole/tools

Je kan je hier inschrijven als je een bijdrage wilt leveren aan de kwaliteitsgroep, adviesgroep of tools wilt ontwikkelen om de digitaliseerders te ondersteunen. Aanmelden als digitaliseerder kan door je aan te melden bij de groep  AGGN 1850 – Topografische kaart

Meer digitaliseer instructies

In de bijgevoegde Powerpoint hebben we de aanmeld procedure en de digitaliseer instructies verder verduidelijkt aan de hand van screenshots, aangevuld met tips&tricks (Bijgewerkt op 29 september 2013)

Bijlage Grootte
AGGN punniken for Dummies.pptx