Bestuurswisselingen in 2011

Bestuurswisselingen in 2011

In 2011 staan ten minste vier bestuurswisselingen op stapel; drie aftredende en 1 aantredend bestuurslid en een nieuwe voorzitter. De wijzigingen worden hier alvast ingeluid. In volgorde van aantal dienstjaren voorziet de AGGN de volgende mutaties:

Gert-Jan van der Weijden zal het voorzitterschap voor de GIS Tech op 5 april overdragen aan Victor van Katwijk. Bij de komende algemene ledenvergadering (ALV) in september 2011 stopt Gert-Jan met al zijn taken als bestuurder. Na zes jaar AGGN-bestuur vindt Gert-Jan van der Weijden het mooi om het stokje over te dragen. Het voorzitterschap draagt hij al bij de GIS Tech over om, zoals Gert-Jan het zelf verwoordt, ook eens rustig in de zaal te kunnen zitten en te genieten van wat er allemaal langskomt.

Chantal Melser heeft haar drie jaar er op zitten als bestuurslid, en zal zich niet herkiesbaar stellen. Na drie jaren met taken van het AGGN-bestuur komt er dan meer ruimte voor andere interesses. Chantal zal eveneens in de ALV van september 2011 het stokje overdragen.

Rinus Kamphuis emigreert naar Canada om daar met zijn aanstaande Canadese vrouw te gaan wonen. Ook Rinus zal naar verwachting in de ALV zijn bestuurderstaken neerleggen, een en ander afhankelijk van de Canadese autoriteiten. We verwachten in augustus onze vestiging in Toronto te openen.

Met trots kunnen we ook alvast een nieuw lid van het bestuur aankondigen. Pieter Bresters zal na officiële benoeming tot het bestuur in de ALV de taak van penningmeester op zich nemen.  Pieter werkt voor het CBS.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij de AGGN, laat het ons weten (bestuur@aggn.nl)!

Victor van Katwijk (aankomend voorzitter AGGN) namens het voltallige bestuur: Gert-Jan van der Weijden, Chantal Melser, Dirk Voesenek, Rinus Kamphuis, Wideke Boersma, Pieter Bresters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *