AGGN gebruikersmiddag 1 november 2011: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Dinsdagmiddag 1 november is er een AGGN gebruikersmiddag bij het CBS in Den Haag. De middag heeft dit keer als thema: “ArcGIS en de BAG: hoe pak ik het aan?”

Het programma is als volgt:

  • Herko Coomans van de Stichting ICTU over de actualiteit en volledigheid van de BAG.
  • Barend Sneller van ESRI laat zien welke “tools” ESRI ontwikkeld heeft om snel met de BAG aan de slag te gaan.
  • Intermezzo van Barend Sneller met het nieuws van ESRI.
  • Marijn Zuurmond van het CBS presenteert over het gebruik van de BAG in ArcGIS 9.3.1. Welke oplossingen hij heeft gevonden voor problemen met zowel de BAG als met ArcGIS en hoe hij BAG gegevens gebruikt in CBS onderzoek naar de vastgoed, stedelijkheid en woonkernen.
  • Hans van Amsterdam en Martijn Spoon van het PBL delen hun eerste ervaringen met de BAG en geven inzicht in uitgevoerde analyses met het landsdekkende BAG extract: Een vergelijking tussen BAG en ACN (Adrescoördinaten Nederland) als geocodeer-bestand. Analyse van de intensiteit van ruimtegebruik op basis van een met de BAG berekende floor space index (FSI).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *