Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Algemene ledenvergadering tijdens de GIS conferentie

Tijdens de eerste dag van de GIS conferentie (woensdag 28 september 2011) houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hierbij komen de volgende agendapunten aan de orde:

  1. Opening
  2.  Mededelingen
  3. Bestuurswisselingen!
  4. Financieel jaarverslag en begroting
  5. Kascommissie & decharge
  6. Benoeming kascontrolecommissie 2012
  7. Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN
  8. Wensen en ideeën voor activiteiten in 2012 vanuit de leden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De ALV zal van 12.00 uur tot 13.15 uur duren en in de zaal zal lunch aanwezig zijn. De vergadering zal plaatsvinden in de Mees zaal.

De financiële stukken voor de ALV zijn als bijlagen van dit bericht te downloaden.

Bijlage Grootte
Begroting AGGN 2011.PDF 18.11 KB
Begroting AGGN 2012.PDF 17.93 KB
Financieel Jaarverslag AGGN 2010.pdf 133.65 KB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *