Uitnodiging AGGN ALV 2017, 11 april a.s. op de GIStech

Uitnodiging algemene ledenvergadering AGGN 11 april a.s. op de GIStech 

Traditioneel is er in de middagpauze van de GIStech de Algemene Ledenvergadering van de ArcGIS Gebruikersgroep Nederland.

De ALV 2017 is in de J.F. Staal room van 12.45 tot 13.30 uur WTC Rotterdam (Broodjes meenemen van het buffet. Drinken is beschikbaar in de zaal). Aanmelden is niet nodig.

Dit jaar treed er een nieuw bestuur aan dat graag ideeën van de leden over kennisuitwisseling rond het ArcGIS platform wil oppakken. Kom daarom allen!

Agenda:

 • Welkom, opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen (o.a Notulen ALV 2016, zie website)
 • Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 (zie website)
 • Kascommissie & decharge
 • Ledenaantallen
 • Benoeming kascontrolecommissie 2018
 • Benoeming nieuw bestuur
 • Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN
 • Wensen en ideeën voor activiteiten vanuit de leden
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden is niet nodig

Tot 11 april a.s. op de GIStech!

Downloads:

Verslag ALV 12 April 2016

Algemene_Ledenvergadering_2017_financien

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *